Pravila

  1. Ker gre za osebni blog, ki neguje avtonomijo in ortodoksijo lastnega mišljenja, si kot avtor bloga jemljem diskrecijsko pravico proste presoje objave ali neobjave vaših komentarjev na blogu.
  2. Žaljivi komentarji, komentarji, ki vsebujejo neresnice, komentarji brez argumentov, komentarji spodbujajoči nestrpnosti in sovraštva ter komentarji, ki vsebujejo grožnje, ne bodo objavljeni.
  3. Objavljeni bodo le komentarji piscev s polnim imenom in priimkom ter sledljivim elektronskim naslovom. Komentarji piscev, ki ne zadostijo tem identifikacijskim kriterijem, ne bodo objavljeni.
  4. Pri logiki kometarja izhajam iz praks kvalitetnih anglosaksonskih medijev. Kaj to pomeni? Komentar je odziv na zapisano. Je argumentacija odnosa do zapisanega. Kot tak je seveda tudi krajši od zapisanega. Kar pomeni, da ne bom objavljal vaši, običajno vnaprej napisanih, litanjih, ki jih potem “umno” lepite, kjerkoli se že lepiti da.
  5. Če gre za nestrinjanje ali celo nasprotovanje, se to argumentira. Bevskajte počez na FB in Twitterju ter v gostilni, če vam to dovolijo. Na mojem blogu ne.
  6. Ker sem javna oseba, pričakujem od medijev, ki bodo prevzemali celote ali dele mojih zapisov na blogu, da me o tem obvestijo in da ne trgajo zapisano iz konteksta. Tudi z zavajujočimi naslovi in podnaslovi pretirano pesniško navdahnjenih urednic in urednikov ne.
  7. Komentira se na blogu in ne v zasebnih mailih avtorju bloga.
  8. Moj blog ni reklamni pano za tiste, ki si želijo pozornost javnosti. Za samoreklamiranje v kapitalizmu obstajajo plačljivi svetovalci in večinoma tudi plačljive storitve. Ergo, tudi vaše promocije na mojem blogu ne bodo objavljene. In tudi kakršnekoli reklame ne.